Proces


  • Uczniowie podzieleni na 4 grupy wybierają lidera, który będzie koordynował działania;
  • Zadaniem każdej grupy będzie zebranie informacji, ciekawostek o wybranym miejscu;
  • Po zebraniu informacji drużyny przygotowują scenariusz prezentacji, ewentualnie wzbogacają ją o efekty multimedialne;
  • Na wykonanie zadania mają 5 tygodni;
1 godzina lekcyjna - praca w grupach, podział zadań, wybór lidera;
1 godzina lekcyjna (po 2 tygodniach) - informowanie o zebranych materiałach, dokonywanie wyboru, podejmowanie decyzji jakie elementy wprowadzić do prezentacji (współpraca w grupie będzie obserwowana przez nauczyciela, ponieważ jest elementem oceny);

  • Po zakończeniu pracy - prezentacja na forum.