Ocenianie

Praca będzie oceniana według następujących kryteriów:

  • zawartość merytoryczna: od 0 do 5 punktów
0 pkt. - temat nie został zrealizowany lub praca nie na temat;
1-2 pkt. - temat zrealizowany pobieżnie lub z błędami merytorycznymi;
3-4 pkt. - temat zrealizowany w pełni, bez błędów;
5 pkt. - temat zrealizowany w pełni, uzupełniony o własne pomysły.

  • estetyka, poprawność ortograficzna i gramatyczna: od 0 do 5 punktów
0 pkt. - strona nieestetyczna, liczne błędy;
1-2 pkt. - strona mało czytelna, nieliczne błędy;
3-4 pkt. - strona estetyczna, czytelna, maksymalnie 2 błędy
5 pkt. - strona estetyczna i interesująca, bez błędów.

  • współpraca w grupie: od 0 do 5 punktów
0 pkt. - brak współpracy, konflikty, niedotrzymanie terminów;
1-2 pkt. - słaba współpraca, praca indywidualna, przekroczony termin powyżej 1 tygodnia;
3-4 pkt. - dobrze zorganizowana współpraca, przekroczony termin do 1 tygodnia;
5 pkt. - doskonała współpraca, wszystkie etapy pracy zakończone w terminie.